ภาษา :
|       

    

รหัสบัตร : 64-0078
พระปิดตา ศิลปะนครฯ