ภาษา :
|       
สมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
รหัสบัตร : 65-0042
ชื่อพระ : สมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
หมวดหมู่ : หมวดพระเนื้อดิน / ชิน / ผง
รายละเอียด : สมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2515 วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
ชื่อร้าน/เจ้าของ : คุณ ชัยภัทร ตั้งอภิวัฒนา
วันที่ออกบัตร : 21 ส.ค. 2565