ภาษา :
|       
พระพิฆเนศ กรมศิลปากร หน้าตัก 3 นิ้ว ปี 2547
รหัสบัตร : 65-0039
ชื่อพระ : พระพิฆเนศ กรมศิลปากร หน้าตัก 3 นิ้ว ปี 2547
หมวดหมู่ : หมวดพระบูชา
รายละเอียด : พระพิฆเนศ กรมศิลปากร หน้าตัก 3 นิ้ว ปี 2547
ชื่อร้าน/เจ้าของ :
วันที่ออกบัตร : 19 ก.ค. 2565