ภาษา :
|       
สิงห์งานแกะ สามขวัญ ปากนกแก้ว หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2470-2494 จ.นครสวรรค์
รหัสบัตร : 65-0037
ชื่อพระ : สิงห์งานแกะ สามขวัญ ปากนกแก้ว หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2470-2494 จ.นครสวรรค์
หมวดหมู่ : หมวดเครื่องรางต่างๆ
รายละเอียด : สิงห์งานแกะ สามขวัญ ปากนกแก้ว หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2470-2494 จ.นครสวรรค์
ชื่อร้าน/เจ้าของ :
วันที่ออกบัตร : 9 ก.ค. 2565