ภาษา :
|       
พระปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
รหัสบัตร : 65-0036
ชื่อพระ : พระปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
หมวดหมู่ : หมวดพระกรุ
รายละเอียด : พระปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
ชื่อร้าน/เจ้าของ :
วันที่ออกบัตร : 4 ก.ค. 2565