ภาษา :
|       
เหรียญพญาเต่าหลวง เนื้อทองแดง กะหลั่ยทอง หลวงปู่หลิว วัดห้วยผักชี จ.นครปฐม ปี 2537
รหัสบัตร : 65-0035
ชื่อพระ : เหรียญพญาเต่าหลวง เนื้อทองแดง กะหลั่ยทอง หลวงปู่หลิว วัดห้วยผักชี จ.นครปฐม ปี 2537
หมวดหมู่ : หมวดพระเหรียญ / ปั๊ม / หล่อ
รายละเอียด : เหรียญพญาเต่าหลวง เนื้อทองแดง กะหลั่ยทอง หลวงปู่หลิว วัดห้วยผักชี
ชื่อร้าน/เจ้าของ :
วันที่ออกบัตร : 4 ก.ค. 2565