ภาษา :
|       
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ วัดปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ปี 2512
รหัสบัตร : 65-0034
ชื่อพระ : เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ วัดปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ปี 2512
หมวดหมู่ : หมวดพระเหรียญ / ปั๊ม / หล่อ
รายละเอียด : เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ วัดปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง
ชื่อร้าน/เจ้าของ :
วันที่ออกบัตร : 4 ก.ค. 2565